1. Organizační ochrana klíče


Bezpečnostní karta

Vlastník bezpečnostní karty je schopen pro číslo uzamykacího systému nebo číslo cylindru, které jsou uvedené na bezpečnostní kartě, objednat další klíč:

  • s objednávacím kupónem, na kterém je okopírována bezpečnostní karta
  • poštou
  • Bezpečnostní karta EVVA

2. Právní ochrana klíče


Ochrana značky (doba ochrany neomezená)

Značka (např., písmena, číslice nebo grafické symboly) představuje označení zboží nějaké firmy. Doba ochrany je obecně omezena na 10 let, lze ji ale prodloužit pokaždé o dalších 10 let.
Na klíči nebo na cylindru je vyražena nebo uvedena jiným způsobem ochranná značka výrobce, která se ovšem nemusí shodovat s oficiálním názvem značky.
Výrobci cylindrických vložek ale mohou uvést název značky v profilu klíče nebo v profilu jádra cylindru.   

Právní ochrana užitného vzoru (doba ochrany 10 let)

Užitný vzor se také nazývá "malý patent". Používá se k ochraně technického vynálezu. Na rozdíl od patentu nemusí vynález v případě užitného vzoru obsahovat velké množství myšlenek. Cílem je rychlá registrace a rychlá ochrana před napodobením (řízení trvá 4-8 měsíců).  

Patentová ochrana (doba ochrany 20 let)      

Patent dává majiteli výhradní právo na průmyslovovu výrobu chráněného předmětu a jeho uvedení do oběhu. Doba platnosti patentu začíná již dnem ohlášení popř. dnem priority.  Patentová ochrana se podstatně liší od právní ochrany užitného vzoru, protože se během 18 měsíců ověřuje míra obsahu nových myšlenek patentu. Po lhůtě 18 měsíců následuje 4měsíční lhůta k podání námitky. Ve státech, které nejsou členy EU, tato kontrola může trvat až 12 let(!). Pokud nebudou podány žádné námity, dojde k udělení patentu. 

3. Technická ochrana klíče


Klíč musí splňovat technické předpoklady, které

  • při dosavadním stavu technických znalostí vyloučí kopírování klíče      
  • manipulaci s klíčem       
  • selekci klíče.       

   

Kopírování klíče

Klíč musí mít takové technické provedení, aby zhotovení jeho kopie pomocí dostupných nástrojů a zařízení bylo možné jen velmi obtížně a bylo velice ekonomicky nákladné. Surové obrobky výrobce klíčů nebo výrobce klíčových obrobků nesmí být v obchodní síti k dostání!  

Manipulace s klíčem

Bezpečnostní znaky na klíči musí být provedeny v takové četnosti, aby nebylo možné vyrobit na základě klíče nižšího stupně v hierarchii uzamykacího systému klíč vyššího stupně.        

Selekce klíče.

Z vnějšího tvaru klíče (zářezy, ďůlkové profily,...) nesmí být patrná hierarchie klíče. Zvláště u systémů se stavítky lze při prohlédnutí několika vlastních klíčů nebo skupinových klíčů usuzovat na kódování hlavního klíče.

4. Technologická ochrana klíče


Klíč musí splňovat technické předpoklady, které

  • při dosavadním stavu technických znalostí vyloučí kopírování klíče
  • manipulaci s klíčem
  • selekci klíče.


Pouze výrobce má výrobní zařízení, aby vyrobil další klíč. Na základě dnes široce rozšířených informací o čistě mechanických  uzamykacích systémech (stavítkový systém, systém ďůlkových profilů, lamelové systémy, ...) je třeba v jednom klíči spojit zároveň dvě různé technologie.