Následující přehled Vám názorně předvede čtyři různé typy uzamykacích systémů. Pověřená osoba popř. partnerská firma fy EVVA Vám ráda poradí, který typ je pro Váš objekt ideální.

Systém generálního-hlavního skupinového klíče (GHS)

Generální klíč sdružuje v souladu s hierarchickým uspořádáním firmy několik hlavních skupin, do kterých dále patří skupinové klíče a vlastní klíče, (pro komplexní organizace, jako např. podniky správy a infrastruktury etc.).

  • Ilustrace zařízení s generálním-hlavním skupinovým klíčem

Systém hlavního klíče (HS)

Systém hlavního klíče je systém s cylindrickými vložkami, které uzamykají různými způsoby, a které jsou podřízeny jednomu hlavnímu klíči (např.pro oblast průmyslu).

  • Ilustrace zařízení s hlavním klíčem

Systém centrálního klíče s hlavním technickým klíčem (ZS)

Např. pro systémy uzamykání v bytových domech. Jednotlivé byty jsou vybaveny cylindrickými vložkami s různým způsobem uzamykání. Každý majitel bytu uzamyká svým klíčem (ES) svůj byt a hlavní vstupní dveře. Dále lze zahrnout do projektu hlavní klíč (HS), kterým se uzamknou všechny technické prostory.

  • Systém centrálního klíče s hlavním technickým klíčem

Kombinovaný uzamykací systém

Dveře jsou kromě mechanického systému uzamykání zabezpečeny i elektronickým systémem uzamykání. Pouze s jedním identifikačním médiem(Kombinovaný klíč) může uživatel obsluhovat jako mechanický tak i elektronický uzamykací systém.