Co je uzamykací systém?

Uzamykací systém umožňuje, aby osoby, které mají oprávnění přístupu k různým dveřím jednoho zařízení, potřebovaly pouze jeden klíč.

Výhoda systému:

 • Jistota s nejnižším možným počtem klíčů
 • Pohodlí, protože je potřeba pouze jeden klíč ke všem příslušným dveřím
 • Organizace se zjednodušší
 • Lze přesně stanovit, jaké osoby budou mít přístup k jakým prostorám
 • Všechny cylindrické zámky a druhy cylindrů (hlavní vchodové dveře, spojovací dveře, garážová vrata...) lze zamykat pouze jedním klíčem
 • Ilustrace, jaká je struktura uzamykacího zařízení: s jedním generálním klíčem (GHS), pod ním 2 hlavními klíči (HS), opět pod nimi 4 skupinovými klíči (GS) a poté 10 dveřmi

Příklad jednoho uzamykacího systému:

Předpoklad: Uzamykací systém (systém generálního klíče-hlavního skupinového klíče) pro jednu kancelářskou budovu se dvěma firmami, firmou Sommer a firmou Berger 

 • GHK: Generální klíč zamyká všechny dveře (např. pro hlídací službu)
 • HK 1 (Fa. Sommer): Tímto hlavním klíčem se zamykají všechny dveře příslušné pro firmu Sommer (např. pro ředitele Sommera)
 • 1 SK 1 (Fa. Sommer): 1. skupinový klíč uzamyká kromě hlavního vchodu a všech obecných vedlejších prostor (šatna, WC, kuchyně) pouze kancelář 1 a 2 firmy Sommer (např. pro referenta)
 • 1 SK 2 (Fa. Sommer): 2. skupinový klíč uzamyká hlavní vchod, vedlejší prostory a všechny dveře do sekretariátu (např. pro sekretářku ředitele Sommera)
 • HK 2 (Fa. Berger): Tímto hlavním klíčem se uzamykají všechny dveře příslušné pro firmu Berger (např. pro majitele firmy Bergera)
 • 2SK 1 (Fa. Berger): 1. skupinový klíč uzamyká pouze dveře k prodejním prostorám a hlavní vchod a vedlejší prostory (např. ekonomické zaměstance  fy Berger)
 • 2SK 2 (Fa. Berger): 2. skupinový klíč uzamyká dveře do sekretariátu a hlavní vchod a vedlejší prostory (např. pro sekretářku)