FAQ - Xesar

1 Všeobecné otázky

1.1 Co je systém Xesar?

Xesar je inteligentní, bezpečný a především snadno ovladatelný elektronický uzamykací systém Nabízí podnikům celou řadu produktů a možností jejich použití, a rovněž atraktivní, nadčasový design. Snadná montáž, bezplatný software Xesar a jedinečné karty EVVA KeyCredit jsou jen některé z mnoha výhod, které systém Xesar nabízí.

1.2 Systém Xesar má mnoho výhod:

Zařízení, která jsou součástí systému Xesar, lze libovolně dodatečně rozšiřovat, což znamená, že systém jednoduše roste s tím, jak vznikají nové části nebo přístavby budovy.

Představuje komfortní řešení. Pomocí systému Xesar vytvoříte oblasti, které jsou volně přístupné s časovým omezením, nebo oblasti, do kterých lze vstupovat pouze s opravňujícím identifikačním médiem.

Umožňuje flexibilní přizpůsobování: Potřebná přístupová oprávnění je možno rychle a jednoduše udělovat také externím poskytovatelům služeb.

K jeho ovládání slouží identifikační prostředky, které jsou založeny na nejnovějším stavu techniky, jmenovitě na technologii MIFARE DESFire EV1.

K vytváření a změnám přístupových oprávnění je potřebný pouze jeden kredit KeyCredit. Mazání ztracených nebo odcizených identifikačních médií je bezplatné. Existují jednak kredity KeyCredit mající nominální hodnoty 10, 50 nebo 100, a jednak neomezená varianta těchto kreditů s dobou platnosti 12 nebo 36 měsíců.

Cylindrické vložky Xesar se dodávají také jako půlvložky, které jsou použitelné například u rourových trezorů nebo u uzamykatelných tlačítek, prostřednictvím kterých se ovládají garážová vrata.

Jeho prostřednictvím můžete řídit přístup k důležitým vchodům a východům. Např. kontrolovaná trvalá otevření během provozní doby zvyšují komfort objektu, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti.

Je také snadno začlenitelný do stávajících objektů. Montáž cylindrické vložky se provádí jednoduchým a rychlým způsobem.

Díky našemu neustálému rozšiřování nabídky funkcí se dále zvyšuje flexibilita. Tím se značně zjednodušuje váš každodenní život.

1.3 Co znamená MIFARE DESFire?

MIFARE DESFire EV1 je technologie bezdotykových čipových karet, která je v celosvětovém měřítku nejvíce rozšířena.  ISO14443A Transpondéry MIFARE, jako jsou karty nebo přívěsky ke klíčům, pracují ve vzdálenosti do 10 cm (v závislosti na čtečce) a využívají při tom frekvenci 13,56 MHz. Šifrovací standard: AES 128 bit

2 Jak systém Xesar funguje?

2.1 Jak funguje software Xesar?

Software Xesar i vaše uživatelské rozhraní jsou vybaveny všemi důležitými a podstatnými funkcemi, které jsou potřebné pro provoz moderního a efektivního uzamykacího systému – od správy přístupových práv až po protokolování událostí. Četné vlastnosti, mezi které patří zobrazování stavu na ovládacím panelu a individuální nastavení, usnadňují práci a zvyšují bezpečnost systému. Stačí si jednoduše stáhnout software Xesar a po několika málo krocích je instalace hotová.

2.2 Ve kterých jazycích je software Xesar dostupný?

Software Xesar existuje v německé, anglické, francouzské, nizozemské, italské, české, polské a slovenské jazykové verzi. Od poloviny roku 2015 také ve španělštině a portugalštině.

2.3 Kde naleznu nápovědu k softwaru Xesar?

Na našich webových stránkách je tato systémová příručka dostupná ke stažení prostřednictvím odkazu http://www.evva.cz/fileadmin/files_all/Download/Xesar/Systemprospekte/Xesar_Systemprospekt_cz.pdf, a to ve výše uvedených jazycích. Pro španělské a portugalské uživatele je zatím příručka k systému Xesar k dispozici v anglické verzi.

2.4 Kde si mohu software Xesar stáhnout?

2.5 Probíhá protokolování přístupových dat? Pokud ano, jak?

Zaznamenané události lze rychle vyhledávat a v případě potřeby vyhodnocovat. Za tímto účelem se uskutečňuje přenos událostí z dveří do softwaru prostřednictví m tabletu Xesar. Deaktivace ukládání do paměti nebo mazání událostí, které jsou zaznamenány společně s údaji umožňujícími identifikaci osob, je možná po uplynutí libovolně nastavitelného počtu dnů.

Do paměti lze ukládat následující události:

  • uskutečněné přístupy (osoba / identifikační médium, dveře, datum, přesný čas),
  • pokusy o otevření uskutečněné za použití médií bez platného oprávnění,
  • smazání médií zařazených na černou listinu,
  • trvalá otevření (automatická, ruční),
  • varování při vybití baterie,
  • přepínání času,
  • aktualizace firmwaru,

Jinak je tomu v případě softwaru Xesar 2.0, kde se úlohy spočívající v přenosu informací ujímají samotná identifikační média.

2.6 Jak se provádí vytvoření klíče u systému Xesar?

Všechna přístupová oprávnění (kdo, kdy a kam) se udělují prostřednictvím softwaru Xesar.   Přístupová oprávnění jsou tak uložena na identifikačním médiu.

2.7 Jakými přístupovými komponenty disponuje systém Xesar?

Produkty řady Xesar zahrnují elektronické kování, elektronickou dveřní kliku, elektronickou cylindrickou vložku a nástěnnou čtecí jednotku. Pomocí tohoto sortimentu můžete přístupovými komponentami vybavit nejrůznější druhy dveří a dveřních konfigurací. Příslušný produkt lze vybírat na základě aplikační situace.

2.8 Co jsou identifikační média?

Identifikační média jsou takzvané elektronické klíče. Existují ve formě karet, přívěsků ke klíčům nebo také kombinovaných klíčů, a zamykají ty dveře, pro které je jim přiděleno oprávnění.

2.9 K čemu potřebuji kódovací stanici Xesar?

Pomocí kódovací stanice Xesar můžete zcela snadno programovat nová identifikační média (karty, přívěsky ke klíčům nebo kombinované klíče).

2.10 K čemu potřebuji tablet Xesar?

Tablet Xesar se používá k výměně dat mezi komponenty dveří řízenými offline a softwarem Xesar.   V opačném směru se přenáší černá listina, která obsahuje zablokovaná média. Tablet je potřebný také ke zprovozňování nových komponent nebo k provádění aktualizací firmwaru. Při použití softwaru Xesar 2.0 přenášejí identifikační média informace o zabezpečení do dveří a prostřednictvím kódovací stanice je opět předávají softwaru. Ve výjimečných případech přebírá funkci uzavírání bezpečnostních mezer opět tablet (např. přenášení dat z černé listiny do dosud neaktualizovaných dveří).

2.11 K čemu potřebuji administrátorskou kartu?

Pouze pomocí administrátorské karty je možno provádět změny oprávnění v softwaru, vytvářet nová identifikační média a ukládat do softwaru Xesar citlivá data týkající se objektů. Pro případ ztráty nebo vady zaručuje společnost EVVA nekomplikované nové vystavení.

2.12 Jaké baterie jsou potřebné?

Pro kování Xesar jsou potřeba tři alkalické baterie AAA, pro kliku Xesar jedna lithiová baterie CR123A a pro cylindrickou vložku Xesar tři lithiové baterie CR2. Životnost baterie: až 50 000 otevření.

2.13 Jak najdu správný ovladač pro kódovací stanici?

3 Kde naleznu…

3.1 … montážní návody a listy s technickými údaji?

Praktické montážní návody, montážní videa a listy s technickými údaji naleznete na našich webových stránkách, kde jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím odkazu:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/  

3.2 … nejbližšího odborného prodejce výrobků EVVA?

Nejbližšího odborného prodejce výrobků EVVA naleznete pohodlně na našich webových stránkách http://www.evva.cz/partneri/cz/ Odborní prodejci, kteří nabízejí elektronické zamykací systémy EVVA, jsou zde speciálně označeni.

3.3 … nové funkce, které přináší nová verze softwaru?

Při registraci, která je potřebná ke stažení softwaru Xesar, zaškrtněte následující možnost pod formulářem určeným k vyplnění: „Chci být informován/a o aktualizacích softwaru Xesar.“ O nových verzích softwaru pak budete aktuálně informováni prostřednictvím zasílaného zpravodaje.

4 Náklady

4.1 Kolik stojí systém Xesar?

Nezávazné cenové doporučení obdržíte na vyžádání.

4.2 Co je kredit KeyCredit?

K vytváření a změnám přístupových oprávnění jsou potřebné kredity KeyCredit. Odebírání přístupových práv je bezplatné. Existují kredity KeyCredit v hodnotách 10, 50 a 100, nebo varianta KeyCredit unlimited s platností po dobu 12 nebo 36 měsíců. Nové a další kredity KeyCredit si můžete kdykoliv flexibilně dobít.

4.3 V jaké hodnotě si mohu kredity KeyCredit dobíjet? Existuje maximální omezení?

Při dobíjení kreditů KeyCredit neexistuje žádné maximální omezení. Můžete si přičíst libovolný počet kreditů KeyCredit a tyto jednorázově načíst do softwaru Xesar. Jedná se např.

4.4 Kde lze kredity KeyCredit zakoupit?

Kredity KeyCredit jsou distribuovány výlučně prostřednictvím partnerů společnosti EVVA. Získaný kredit se „nabíjí“ prostřednictvím softwaru Xesar. Pomocí revolučních kreditů KeyCredit určených pro systémy EVVA platí zákazníci pouze za to, co skutečně potřebují.

5 Co se stane, jestliže…

5.1 … dojde k výpadku proudu?

Na většinu komponent systému Xesar nemá výpadek elektrického proudu vliv, neboť kování Xesar, klika Xesar a cylindrická vložka Xesar jsou napájeny bateriemi (viz bod. 2.12).  

V případě výpadku dodávky elektrického proudu nelze čtecí jednotku napájet samostatně, např. pomocí nouzového zdroje proudu. Doporučení: Montáží jednotky UPS, tedy zdroje nepřerušitelného napájení, lze zajistit překlenutí případného výpadku proudu.

5.2 … jsou baterie vybité?

Během posledního 1000 obslužných úkonů je vydáváno upozornění na vybití baterie. Je tedy ještě dostatek času pro včasné provedení výměny baterií. Jestliže se však baterie přesto zcela vybijí, budete k zajištění dodávky napětí, které je nezbytné pro provoz příslušné komponenty, potřebovat vestavěnou jednotku UPS, tedy zdroj nepřerušitelného napájení.

5.3 … dojde k pokusu o otevření dveří za použití zablokovaného identifikačního média?

Ztracená identifikační média je nutno v softwaru smazat. Prostřednictvím tabletu Xesar se seznam zakázaných položek přenese do dveří.

Pomocí softwaru Xesar 2.0 pak identifikační média přenášejí tuto informaci do dveří (viz bod 7).Pokud se někdo pokusí otevřít dveře pomocí ztraceného média, bude toto médium smazáno přímo komponentou dveří a nebude již možné je v systému Xesar použít (funkce DeleteKey). Nikdo tak nezíská nežádoucí přístup.

6 Služby

6.1 Které normy a směrnice se týkají mých dveří? Kdo mi poskytne pomoc?

Každé uspořádání dveří je jiné. Nejbližší odborný prodejce výrobků EVVA vám ochotně poskytne kompetentní radu.

6.2 Kde a jak si mohu prohlédnout předváděcí systém?

U nejbližšího partnera kategorie EVVA-Elektronik-Partner. Tyto partnery naleznete pod odkazem http://www.evva.cz/partneri/cz/. Zde se můžete se systémem Xesar seznámit prostřednictvím předváděcích materiálů ve formě živých ukázek a rovněž si zde můžete vyžádat kompetentní rady.

6.3 Ve kterých známých budovách / objektech již byl systém Xesar nainstalován?

Systém Xesar je na mezinárodním trhu úspěšně nabízen od června 2014. Z projektů, které již byly realizovány v celém světe, lze jako příklady uvést moderní komplex bytových domů ve Vídni-Aspernu nebo v lyžařské oblasti Mitterbach v rakouských Alpách. Systém Xesar je nejlepší volbou všude tam, kde je třeba řešit složité úkoly.

6.4 Na koho se mohu obrátit, potřebuji-li jako uživatel systému Xesar pomoc?

Obsluha i správa systému Xesar jsou jednoduché. Budete-li přesto potřebovat radu nebo pomoc, můžete si ji vyžádat online prostřednictvím odkazu http://www.evva.cz/produkty/elektronicke-uzamykaci-systemy-kontrola-pristupu/xesar/prehled-systemu/cz/.

Další informace a doporučené postupy lze nalézt v příručce k systému Xesar, která je dostupná prostřednictvím odkazu http://www.evva.cz/fileadmin/files_all/Download/Xesar/Systemprospekte/Xesar_Systemprospekt_cz.pdf.

7 Software Xesar 2.0

7.1 Co přináší verze softwaru Xesar 2.0?

Novinkou u této verze softwaru Xesar je to, že se výměna bezpečnostních informací mezi dveřmi a softwarem již neprovádí pomocí tabletu Xesar, nýbrž prostřednictvím identifikačních médií, která tuto úlohu převzala. Společně s verzí 2.0 je na trh uvedena takzvaná Virtuální síť Xesar. Nové softwarové funkce navíc přinášejí vyšší míru transparentnosti, bezpečnosti a komfortu.

7.2 Co je Virtuální síť a jak funguje?

Ve Virtuální síti zajišťují výměnu bezpečnostních informací mezi dveřními komponentami a softwarem přímo identifikační média. V centrální kódovací stanici se na tato identifikační média nahrávají aktualizované informace (údaje z černé listiny). Na cestě budovou se pak tyto informace přenesou do jednotlivých dveří. Tímto způsobem se aktualizuje stav dveří a zároveň se do identifikačních médií shromáždí informace o dveřích (stav baterie, přístupové události, odstranění nebo pokusy o otevření zablokovanými identifikačními médii). Tyto informaci jsou předávány při průchodu kolem kódovací stanice, kde se pak vyhodnocují. Na základě těchto vyhodnocení se provádí aktualizace stavu zabezpečení v softwaru.

7.3 Existují i další novinky kromě Virtuální sítě?

Ano! Systém Xesar 2.0 poskytuje ještě mnohem více. Bezpečnost nebyla ještě nikdy tak transparentní jako při použití nové Virtuální sítě Xesar. Na přehledně zobrazeném ovládacím panelu vidíte na první pohled např. stav dveří nebo baterií nebo informace o tom, zda byly dveře otevřeny za použití ztracených identifikačních médií. Nové jsou rovněž praktické šablony, např. pro automatické trvalé otevírání nebo pro časové profily, které lze jedním kliknutím přenášet a přiřazovat skupině osob.

7.4 Je software Xesar 2.0 dražší?

Převážná část nových funkcí, které jsou v softwaru Xesar 2.0 obsaženy, je bezplatná. Umožnění používání Virtuální sítě je však podmíněno pořízením karty Sofwareplus. Následně se setřením odkryje kód na zadní straně karty, který se zadá do softwaru Xesar. Virtuální síť je poté platná po dobu 3 let. Kartu Softwareplus je možno získat u odborného prodejce výrobků EVVA.

7.5 Kde mohu software Xesar 2.0 získat?

Setřením se odkryje kód na zadní straně karty, který se zadá do softwaru Xesar. Virtuální síť je platná po dobu 3 let. Kartu Softwareplus je možno získat u příslušného odborného prodejce výrobků EVVA.

7.6 Pro koho je software Xesar 2.0 určen?

Software Xesar 2.0 je určen pro všechny nové zákazníky, kteří si pořizují systém Xesar. Všem, kteří si ve svém objektu nainstalovali software Xesar 1.1, bude od podzimu 2015 umožněn u příležitosti vydání nové verze přechod na nový software.

7.7 Kdy bude vydána další aktualizace softwaru?

Společnost EVVA neustále vyvíjí nové verze softwaru. Při tom se vždy snaží zařadit do rozsahu svých služeb nové, uživatelsky příznivé funkce. Zohledněna bude také možnost aktualizace firmwaru, aby bylo možno používat nové funkce i u stávajících komponent.

Vydání nové verze je plánováno na podzim 2015. Centrální součástí bude nástěnná čtecí jednotka, která převezme funkci kódovací stanice.