Pobočky

EVVA má vlastní pobočky popř. vlastní firemní zastoupení v 13 evropských státech (viz grafika). Našim partnerům tak poskytujeme

  • konkrétní místa v lokalitě, kam se mohou obrátit
  • a vysokou kvalitu služeb v poradenství a poprodejní péči.

EVVA se kromě zřizování vlastních poboček stále snaží vybudovat hustou síť partnerským firem v různých státech. 

Velký přenos know-how

Pro výzkumnou a vývojovou činnost fy EVVA jsou nové impulsy, které sebou přináší přítomnost v mnoha evropských státech, vítaným zdrojem inspirace. Podporuje se tak
přenos know-how a zvyšují se kompetence. Je to přínosné pro všechny naše zákazníky!  

Firemní centrála se nachází od založení firmy ve Vídni. Z Vídně se řídí mnoho firemních oblastí v celé Evropě, jako oddělení výzkumu a vývoje, Akademie EVVA, IT servis a obchodní komunikace firmy. 

 Kontaktní osoby z fy EVVA ve Vašem regionu Vám poradí kompetentně a v přímém kontaktu: