Ocenění "Ökoprofit" za vedení fy s ohledem na životní prostředí

  • Cena za ekologický obchodní plán

Jako průmyslový podnik máme opravdu velkou zodpovědnost vzhledem k životnímu prostředí. Ochrana životního prostředí a udržitelné hospodaření proto ve firmě EVVA zaujímají důležité místo: Nižší spotřeba přírodních zdrojů a nákladů na energie a odpady, předcházení vzniku odpadů, zpracování odpadů, recyklace, úpravny vody a další. Takové úsilí bylo odměněno: EVVA byla oceněna cenou „Öko Business Award“ – za modulové stavebnicové provedení cylindrů. Již 6 let po sobě jsem obdrželi každoročně udělované ocenění „Ökoprofit“ města Vídně za prvotřídní management životního prostředí v naší firmě. To ukazuje, jak vážně fa EVVA svou zodpovědnost bere.