Ocenění "Leonardo"

  • Předání ceny Leonardo

Leonardo da Vinci, po kterém cena byla pojmenována, již před 500 lety výstižně formuloval pojem automatizace. „Zjednodušovat výrobní procesy a konstruovat účinnější stroje“. To také přesně popisuje stroj 3KS "Victoria“ fy EVVA. 

Fa EVVA obdržela ocenění Leonardo Award za nejlepší automatizované řešení

Victoria je ve své komplexnosti projektem strojních projektantů fy EVVA, byla vyvinuta v souladu s nejnovějšími poznatky řídícího a robotického průmyslu. Veškerá výroba, montáže, řídící technické zařízení a uvádění zařízení do provozu se realizovalo prostřednictvím vlastních strojů a nástrojů, vyrobených ve firmě. Stroj je v provozu od července 2003 a v roce 2004 dostal žádané ocenění Leonardo Award za nejlepší řešení v oblati automatizace.