Udržitelnost posiluje důvěru v budoucnost.

Pro rodinnou firmu EVVA je společenská zodpovědnost firmy (CSR) součástí firemní politiky. Společenskou zodpovědností firmy se rozumí takové jednání, které je v souladu s potřebami dnešní generace a které neohrožuje možnosti následujících generací. Jde o to, aby se hodnoty nejen určovaly, ale také se prožívaly.

Zde si můžete stáhnout "Společenskou odpovědnost firmy EVVA 2015" v anglickém jazyce (PDF 5 MB).

EVVA Code of Conduct

Tři pilíře udržitelnosti u fy EVVA: Sociální politika, ekonomika a životní prostředí. Právě pro průmyslový podnik zpracovávající kovy, je hlavně jednání s ohledem na životní prostředí velkou nutností a zároveň výzvou. Naše snažení v posledních letech rovněž ukázalo, že cesty k ochraně přírodních zdrojů a snižování zatížení životního prostředí se dají hledat všude – i nad rámec stávající přísné legislativy.

Příklady pro udržitelné hospodaření u fy EVVA:

 • Zveřejňovaíní zprávy o udržitelnosti
 • prvotřídní management životního prostředí (ocenění "Ökoprofit“ města Vídně již 6 let po sobě!)
 • nákladná úpravna vody
 • výrazná priorita v prevenci a recyklaci odpadu (recykluje se již 66 % odpadu!)
 • Cena za ochranu životní prostředí města Vídně v kategorii inovace za modulové stavebnicové provedení cylindrické vložky. Díky tomuto provedení se mohou optimalizovat kroky v produkci, šetří se zdroje, předchází se vzniku odpadu a spotřební materiály se používají účinně
 • zvýšená opatření pro šetření s energiemi
 • Podpora sociálních projektů
 • Iniciativní "zlepšovací návhy zaměstnanců"
 • kurzy dalšího vzdělávání zdarma ("EVVA Akademie")
 • různé druhy modelů pracovní doby, aby se podporovala soudržnost rodiny
 • Založení mezioborového sdružení s dalšími firmami kvůli  výměně vědeckých poznatků    
 • a mnohem více
 • Dětské ruce objímají rostlinku