Politika kvality

Kvalitu chápeme jako výsledek procesu, ve kterém naše služby průběžně zlepšujeme, abychom dokázali splnit požadavky, které jsou na nás kladeny.

Pokud by došlo ke změně s ohledem na požadavky, které jsou na nás kladeny, pak bychom buď

  • zjišťovali příčiny odlišného postupu a prováděné procesy a postupy bychom v souladu s tím zlepšili
    nebo  
  • bychom oficiálně změnili požadavky tak, abychom je přizpůsobili skutečným potřebám našich zákazníků a potřebám naší firmy.      


Hodnoty, ze kterých vycházíme:

Orientace na zákazníka
Přání a očekávání našich zákazníků jsou pro nás jako pro podnikatele v centru naší pozornosti.
Veškeré naše služby směřujeme ke splnění těchto požadavků.  

Orientace na výrobu
Pro nás jako pro podnik jsou veškeré pracovní kroky součástí procesu ke splnění požadavků zákazníka. Naše heslo tedy zní: Nepřijímat, nedělat nebo nepředávat dále nic, co by neodpovídalo požadavkům našich zákazníků nebo požadavkům všech dalších účastníků pracovního procesu.

Eliminace chyb
V pracovních procesech, které provádíme, je eliminace chyb na prvním místě. Pokud přesto dojde k chybě, poučíme se z toho a chápeme to jako výzvu.


Nejdůležitější úkoly:

  • Zjištění přání a očekávání našich externích a interních zákazníků  
  • Přeměna těchto přání a očekávání na požadavky kvality v námi realizovaných pracovních procesech, našich produktech a službách. 
  • Dodržení souladu se všemi příslušnými zákonnými nebo normativními požadavky a směrnicemi, které odráží stav technického poznání.   
  • Zajistit, aby tyto kvalitativní požadavky byly splněny.