Kodex chování

Code of Conduct, náš kodex chování, jsou  závazné směrnice pro všechny zaměstnance společnosti EVVA.

Určuje platformu pro všechna obchodní jednání a rozhodování společnosti EVVA tak, aby byla neustále vnímána jako korektní a spolehlivý partner.Kodex chování obsahuje taková pravidla, aby vůbec nemohla vzniknout rizika, jako je korupce, nekalé obchodní praktiky nebo neuctivost.

Jeho platnost se vztahuje jak na spolupráci s kolegy a kolegyněmi, tak i s našimi externími dodavateli a partnery.

EVVA Code of Conduct